-->

Geri Dönüşüm Tesisi Kurmak İş Fikirleri

Sponsorlu Bağlantılar

Geri Dönüşüm Tesisi Kurmak İş Fikirleri


Geri Dönüşüm Tesisi Nasıl Kurulur, Geri Dönüşüm İşinin Maliyeti Nedir, Geri Dönüşüm Tesisi Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir .

Geri Dönüşüm İşine Başlamak
Geri Dönüşüm İşi Kurmak
Geri Dönüşüm İşi Kurmak, Bir Yandan Çevreyi Korumak Bir Yandan Da Para Kazanmak Anlamına Gelmektedir. Bu İşe Girişmeden Önce, Atıkların Nereden Toplanacağını Ve Nereye Satılacağını İyi Bilmek Gerekir. Bu İş Sadece Kağıt, Şişe Veya Plastik Toplamak Değildir. Aynı Zamanda İyi Bir Girişimi De Olmak Gerekir.

Özellikle Büyük Şehirlerde Geri Dönüşüm Veya Geri Kazanım İşi, Ciddi Boyutlarda Kazanç Sağlamaya Başlayan Bir İş Olmuştur. Genel Olarak Makinelerden Anlayan Bir Usta, Lisans İşlerinden Anlayan Bir Çevre Mühendisi Ve Bir Miktar Parası Olan İnsanlar Bu İşe Soyunmaya Kalkıyorlar. Bir Miktar Nakit Paranın Hazırda Olması, Seyyar Toplayıcılara Yapılacak Ödemeler Ve Çarkın Dönmeye Başlaması İçin Çok Önemli. Ancak Her Şey Bu Kadar Basit Değil Elbette.

Geri Dönüşüm İşine Girecek Kişilerin Öncelikle 2013 Yılında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Çıkarılan Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği’ne Hakim Olmaları Gerekiyor. Bu Yönetmelik, Çevre Kanunu Gereğince Alınması Gerekli Çevre İzin Ve Lisansı Sürecine Yönelik Usul Ve Esasları Düzenlemek Amacı İle Çıkarılmıştır.
Bu Yönetmeliğin Eklerinde Yönetmelik Kapsamında Çevre İznine Veya Çevre İzin Ve Lisansına Tabi İşletmeler Açıklanmıştır. Bu Listelerde Yer Alan İşletmeler,
• Faaliyette Geçmeden Önce Geçici Faaliyet Belgesi Almak,
• Bu Belge Alındıktan Sonra Da Bir Yıl İçinde Çevre İzin Veya Çevre İzin Ve Lisans Belgesi Almak Zorundadırlar.
Yönetmeliği Ekindeki Birinci Liste, Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Seviyede Olan İşletmeleri Göstermektedir. Atık Yönetimi Kapsamında, Ambalaj Atığı Toplayan, Ayıran Ve Geri Kazanım Faaliyetlerini Yürüten İşletmeler İle, Ambalaj Atıkları Dışında, Tehlikesiz Atık Sayılan Plastik Veya Tekstil Esaslı Atıkların Geri Kazanıldığı İşletmeler İkinci Listede Yer Almaktadır.

Konumuz İle İlgili Bu İşletmelerin, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni Veya Çevre İzin Ve Lisansı Belgesi Almak İçin Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne Başvurmaları Gerekmektedir.
Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Örneği, Yönetmeliğin Ekinde Yer Almaktadır.

Geçici Faaliyet Belgesi Başvurusu Sırasında, Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil Ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik Ve Ambalaj Atıklarının Geri Kazanım Faaliyetleri İle İlgili Olarak, Şu Belgelerin De Hazır Olması Gerekmektedir:
• İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı (İşletmeler, Yönetmeliklerde Belirtilen Fiziksel Koşulları Sağlamak Zorundadırlar)
• Sanayi Sicil Belgesi
• Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi
İşletmeler Ayrıca, Çevre İzin Veya Çevre İzin Ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında Teknik Uygunluk Raporu Vermek Zorundadırlar.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Gereğince, Ambalaj Atığı Geri Kazanımı Çevre Lisansı Alacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziksel Koşullar Şunlardır:
• İşletmenin Kapasite Raporu’nda Yer Alan Makine Ve Ekipmanlar Var Mı?
• Bunların Montajı Tamamlanmış Ve Faaliyete Hazır Durumda Mı?
• Faaliyet Gösterilecek Alanın Zemini Beton Mu?
• Tamamı Kapalı Değilse, Faaliyet Alanı Dışarıdan Görülmeyecek Şekilde En Az İki Metre Yükseklikte Ve Temiz Şekilde Çevrelenmiş Mi?
• Yıkama İşlemleri Sonrası Atık Sular İçin Toplama Kanalları Var Mı?
• İşletmeye Gelen, Geri Dönüştürülen Ve Satılan Ambalaj Atıklarına Ait Bilgileri Kaydetmek İçin İnternet Erişimli Bilgisayar Ve Yazıcı Var Mı?
• Çalışanlar İçin Yeterli Sayıda Tuvalet, Lavabo, Soyunma Odası Ve Sosyal Üniteler Var Mı?
• Çalışanlar İçin Bir Eğitim Planı Yapılmış Mı?

Geri Dönüşüm İşine Girecek İnsanlar İçin, İşin Maliyet Yönü De Çok Önemli Elbette. Her Şeyden Önce Toplama Ayırma İşlemleri İçin Bin Metrekare Civarında Bir Alana İhtiyaç Bulunuyor. Ancak Toplama Ayırma Tesislerinden Hammadde Alarak Geri Dönüşüm Faaliyeti Yapmak İsteyenler İşletmeler İçin Bir Alan Sınırlaması Yok. Sadece Zeminin Beton Kaplı Üzeri Kapalı Bir Bina Yeterli Olabilir.

Kullanılacak Makineler, Bu İşi Kuranların Maddi Güçleri İle De İlgilidir. Yeni Makineler Almak Yerine İkinci El Makine Alımı Yapmak Da Mümkün. Genelde Bu İşe İlk Defa Girecek Olanlara, Sadece Geri Dönüşüm Faaliyeti Yapmaları, Toplama Ve Ayırma İşine Girmemeleri Önerilmektedir.

Kuruluş Maliyetini Etkileyen Başka Faktörler De Var. Bu Yüzden Kesin Bir Kuruluş Maliyeti Söylemek Doğru Değildir.
Yine Geri Dönüşüm İşine Girecek Olanlara Şu Öneriler De Yapılmaktadır:
• Plastik, Kağıt, Metal Veya Şişe, Hangi Atıkların Toplanacağına Doğru Karar Verin.
• Çevrede Geri Dönüşüm İşine İhtiyaç Olup Olmadığına Bakın.
• Yatırım Harcamaları, Hedefler, Faaliyet Stratejisi, Öngörülen Kazanç İçin Bir İş Planı Yapın.
• Gerekli İzin Ve Lisansları Zamanında Alın.
• Faaliyetler İçin Uygun Bir Yer Bulun.

Sponsorlu Bağlantılar