-->

Eczane Nasıl Açılır? Eczane Açmak İçin Gerekli Belgeler

Sponsorlu Bağlantılar

Eczane Nasıl Açılır?


Eczane Açmak İçin Gerekli Yasal Düzenlemeler
2014 Yılı Nisan Ayında Yürürlüğe Giren Eczacılar Ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelik, Şu Esasları Düzenlemiştir:
• Eczacıların Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
• Eczanelerin Açılması, İşletilmesi, Başkalarına Devredilmesi Ve Kapatılması
• Eczanelerin Sahip Olması Gereken Özellikleri
• Eczacılık Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

Eczane Nasıl Açılır? Eczane Açmak İçin Gerekli Belgeler
Yürürlüğe Giren Bu Yönetmelik, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun Esasları Çerçevesinde Açılmış Veya Açılacak Olan Eczaneleri, Eczacılık Hizmetlerini Ve Eczacıları Kapsamaktadır.
Söz Konusu Yönetmelikte Yapılan Tanıma Göre Eczaneler, Bir Eczacının Sahip Ve Sorumluluğu Altında, Yasal Düzenlemelere Göre Açılmış Olan Ve Sağlık Hizmeti Sunan Sağlık Kuruluşlardır.
Eczacılık Mesleği İse Şu Sayılan Faaliyetlerden Oluşmaktadır:

• Hastalıkların Teşhis Ve Tedavisi İçin Ya Da Hastalıklardan Korunmak İçin Kullanılan İlaç Hammaddelerinden İlaçlar Hazırlamak Ve Hastalara Sunmak
• İlaçların Analizlerini Yapmak Ve İlaçları Etkisi, Sürekliliği, Güvenliği, Etkililiği Ve Maliyeti Bakımından Gözetmek.
• İlaçlar İle İlgili Standartları Ve Kalite Güvenliğini Sağlamak.
• İlaç Kullanımına Bağlı Problemler Hakkında Hastaları Bilgilendirmek Ve Çıkan Problemlerin Bildirimini Yapılmak.

Görüldüğü Gibi İnsan Sağlığı Açısından, Hastalıkların Teşhis Ve Tedavisinde Doktorların Önemi Ne Kadar Büyükse, Tedavinin Doğru, Etkili Ve Güvenilir Bir Şekilde Gerçekleşmesi Bakımından Da Eczacıların Ve Eczanelerin Önemi O Kadar Büyüktür.
Bu Bakımdan Eczacılık Mesleği Bu Kadar Rağbet Görmektedir Ve Eczane Sayıları Bu Kadar Artmaktadır. Ama Bir Eczane Açmak O Kadar Basit Bir İş Değildir. Yukarıda Sözü Edilen Yönetmeliğin Üçüncü Bölümü, Eczanelerin Açılması, Yer Değiştirmesi Ve Devrine İlişkin Esasları Düzenlemektedir.

Nasıl Eczane Açarım?

Buna Göre, Bir İlçede Açılabilecek Eczane Sayısı, Her 3500 Kişi İçin Bir Eczane Olacak Şekilde Hesaplanır. Eczane Bulunmayan Yerleşim Birimlerinde Nüfus Kriterine Bakılmadan Eczane Açılmasına İzin Verilir.
Eczane Açmak İçin, Eczacıların Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumunu Tarafından İlan Edilen Yerler İçin Otuz Gün İçinde, Elektronik Ortamda Başvuru Yapmaları Gerekir. Başvuru Sırasında En Fazla 25 Yer Tercih Edilebilir.

Eczane Açmak İçin Başvuru Belgeleri Nelerdir:
• TC Kimlik Numarası
• Sağlık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Eczacılık Diplomasının, İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Onaylanmış Sureti
• Eczacılık Mesleğini Yapmaya Engel Bir Mahkumiyetin Bulunmadığına Dair Yazılı Beyan
• Mesleki Faaliyetleri Açıklayan Bir Özgeçmiş
• Hizmet Puanının Hesaplanmasında Kullanılmak Üzere, Hizmet Yerlerini Ve Sürelerini Gösteren Belge (Türk Eczacıları Birliği’nden Veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Alınabilir)
• Serbest Eczane Açmak İçin Yardımcı Eczacılık Yapmak Zorunda Olan Eczacıların, En Az Bir Yıl Bu İşi Yaptıklarını Gösteren Belge (Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Alınır)
• Mesleğini Yapmaya Engel Olacak Bir Hastalığı Olmadığına Dair Sağlık Raporu
• Mesleğini Yapmaya Engel Olacak Derecede İki Gözünün Görmekten Mahrum Olmadığına Yönelik Uzman Hekim Raporu
Başvurular Kapandıktan Sonra 15 Gün İçinde Eczacıların Yerleştirme Puanları Hesaplanır Ve Tercih Sıralamasına Göre Yerleştirme İşlemi Yapılır.
Bundan Sonra Eczane Açılması İçin Şu Belgelerin Tamamlanması Gerekir:

• Eczacı Odası Kayıt Belgesi
• Eczane Binasının Mimar Veya Mühendis Tarafından Çizilen Krokisi Ve Bu Yerin Yasal Düzenlemelere Uygun Olduğunu Gösteren Eczacı Odası’nın Raporuna İstinaden İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Tasdik Edilmiş Rapor
• Yapı Ruhsatı Veya Yapı Kullanım İzin Belgesinin Onaylı Sureti

Bundan Sonraki Adım, Gerekli Harçların Yatırılması Ve İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Eczane Ruhsatnamesinin Düzenlenmesidir. Bu Ruhsatname Valilik Tarafından Onaylanır Ve Eczacıya Teslim Edilir
Bu Şekilde Ruhsatname Alınan Eczaneler İçin Ayrıca Belediyeden Bir İşyeri Ruhsatı Alınmasına Ve Belediyeye Harç Ödenmesine Gerek Yoktur.

Eczane Açmak İçin Tüyolar

Bu Arada Birkaç Tüyo Verelim
Eczane Açılacak Yerin Konumu Çok İyi Belirlenmeli, Özellikle Hastaneler Ve Sağlık Ocaklarının Yakını Tercih Edilmelidir. Ayrıca Yaya Ve Araç Trafiğinin Fazla Olduğu Yerler de Önemlidir.
İlaç Tedariki İçin Büyük Tedarikçi Firmalar İle Anlaşmalar Yapılmalıdır. Mümkün Olduğunca Uzun Vadeli Anlaşmalar Yapmak, Sermayenin Etkin Kullanımı Açısından Önemlidir.
Eczanenin İç Tasarımı Ferah Ve İç Açıcı Olmalıdır. İnsanların Zaten Sıkıntılı Oldukları Düşünülürse, Mümkün Olduğunca Açık Ve Dinlendirici Renkler Tercih Edilmelidir.
Eczane Açmanın Maliyeti İse Sıfırdan Açılacak Bir Eczane İçin Ortalama 35 Bin İle 75 Bin Türk Lirası'dır.

Sponsorlu Bağlantılar