-->

PARA KAZANDIRAN KARLI İŞİN ADRESİ ARICILIK

Sponsorlu Bağlantılar

PARA KAZANDIRAN KARLI İŞİN ADRESİ ARICILIK


Para Kazandıran Karlı İşler, Arı Ürünleri Satarak Para Kazanmak, İş Fikirleri Para Kazandıran Karlı İşin Adresi Arıcılık.

Arı ürünleri satarak para kazanmak; internetten de takip edilen ve yeni iş fikirleri arasında sayılan arıcılık gittikçe popüler hale gelmiştir. Her yerde gerek internet ortamında, gerek TV de bu işin pazarlığını yaparak para kazanan insanları görmekteyiz. Kimi dürüstçe katkı maddesi katılmayan, insanların iyi niyetlerini suiistimal etmeden bu işi yapabilmekte, kimileri ise arı ürünlerine doğal olmayan arı ürünleri ile bağdaşmayan malzemeler katarak kötü niyetle bu işin ticaretini yapmaktadırlar. Hangi iş olursa olsun, dürüstlükle yapılmalıdır. Ülkemiz iklim şartları, toprağı, havası ile de arıcılık mesleğini yapmaya çok uygundur. Ülkemizde arıcılığa teşvik de vardır. İsterseniz ülkenizde satın, isterseniz ithalatını yapın, karlı bir ticari iştir. Önce temel bilgilerini öğrenmeniz bunun içinde internet ortamından araştırma yapılması, kitaplarının okunması veyahut kursuna gidilmesi gerekmektedir. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de devamlı araştırma yapılmalı, teknolojinin altında kalınmamalıdır.

KARLI İŞİN ADRESİ ARICILIK

Türkiye Dünya sıralamasında, arı ürünleri satarak para kazanan önde giden ülkelerdendir. Arı ürünleri olarak bal ilk akla gelen üründür. Arıcılık yapmak isteyenler arıcılıkla ilgili kanunları bilmesi gerekmektedir. Bunlardan bazıları şöyledir. Madde 14- Damızlık arı ve damızlık arı materyalleri ile arı hastalık ve zararlılarında kullanılacak veteriner müstahzarların imal, ithal ve ihracı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan yönetmelikler ile Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan ithalat ve ihracat ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacağı bildirilmektedir. Yine Madde 15 de ise; Arı hastalık ve zararlıları ile etkin ve yaygın mücadele için merkez birlikleri, il birlikleri aracılığı ile belirli programlar dâhilinde toplu ilaçlama uygulaması yaptırılır denmektedir. Madde 16 da; Bakanlıkça; gerçek ve tüzel kişilerin ürettikleri damızlık ana arılar ile ana arı yetiştiriciliği ve suni tohumlama konularındaki çalışmaları belirlenmiş ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenir. Yapılan denetleme sonucunda ana arı yetiştiriciliği veya arı suni tohumlaması yapan gerçek veya tüzel kişilerin ya da ürettikleri ana arıların kusurlu veya yetersiz bulunmaları halinde sorumluları birinci defa yazılı olarak ikaz edilir, ihmalin veya kusurun sürdürülmesi halinde çalışma izinleri iptal edilir. Madde 17 de; İl ve ilçe müdürlükleri, arıcıların ilgili mevzuata uygun olarak bal üretimi yapmaları için gerekli tedbirleri alır, denetimleri yapar. Ayrıca diğer arı ürünlerinin yurt içi denetim ve kontrollerini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yürütür. Arıcılar, veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımında, ilgili mevzuata riayet etmek, kullandıkları veteriner tıbbi ürünleri kayıt altına almak, reçeteleri muhafaza etmek ve denetimlerde Bakanlığa sunmak zorundadır. İl ve İlçe müdürlükleri, üretilen arı, arı ürünleri ve arıcılıkla ilgili her türlü alet, makine, petek, kovan ve arıcılık malzemesini, arıcılık konusunda yetişmiş personel aracılığıyla kontrol ettirmeye ve rapor tanzimine yetkilidir. Madde 18'de Bakanlık, arıcılık kayıt sisteminin, Bakanlığın sorumluluk ve yetkisinde belirlenen esaslar dahilinde birlikler ile işbirliği halinde yürütülür. yeniisfikirlerin.com


Kayıt olduktan sonra da artık Arı Ürünleri Satarak Para Kazanma süreci başlamaktadır. Arıcılığa başlamak için gerekli malzemeler; arıcı maskeleri, arıcı eldivenleri, el demiridir. Arıcı maskeleri, arıcı kişinin yüzünü ve boynunu arılardan koruyan bir giysidir. Yüze inen kısmı ince tül şeklindedir. Arıcı maskesi görüşü engellememelidir. Etkili bir reklam süreci de ürünlerinizi kolaylıkla satmanızı sağlayacaktır. Piyasada bolca bulunan modern arıcılık teknikleri kitapları, arıcılık hakkında soru ve cevap kitabı, arıcılık malzemesi kitabi, arıcılık kitapları yol gösterici özelliktedir.


İnternetten arı ürünleri pazarlamasında kredi kartına satış seçenekleri kapıda ödeme kolaylıkları ile çok sayıda satış modeli vardır. Bu da pazarlamada kolaylıkla vatandaşların dikkatini çekebilmektedir. Arı ürünleri, bal dışında olanları, balmumu, polen, propolis, arı sütü, arı zahiri’dir. Arının ürünlerinin sağlık açısından faydası bilinmektedir. Polenin kullanıldığı alanlar bile çoktur. İlaç sanayinde yiyecek sanayinde, yarış atlarının gıda alımında, hasta çocuk ve güçsüzlerin beslenmesinde kısaca, polen insan sağlığı açısından şifalıdır. Tüm temel maddeleri içerir. Gerek insanlar gerek hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde de polenin faydaları saymakla bitmez. Hakiki gerçek balın da belli miktarda tüketilmesi gerekmektedir. Arı ürünlerinin satışı yapılırken belli rahatsızlığı olup arının içine katkı maddesi katıldığında komaya bile girilebileceği unutulmamalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar