-->

GİRİŞİMCİLİKTE REKABET POTANSİYEL RAKİPLER

Sponsorlu Bağlantılar

GİRİŞİMCİLİKTE REKABET POTANSİYEL RAKİPLER


Girişimciler İçin Rekabet, Girişimcilikte Rekabet Ve Potansiyel Rakipler, Girişimcilikte Tüketicinin Ve Tedarikçinin Pazarlık Gücü.

Girişimcilikte Başarılı Olabilmek Açısından Rekabet Son Derece Önemlidir. Rekabet İşletmenin Müşterilere Fazladan Artı Değer Vermesine Bağlıdır. İşletme Rakiplerinden Farklı Olarak Artı Değer Sunabilirse Ancak Rekabette Üstün Konuma Gelebilmektedir. Bu Durum Bazen Düşük Fiyatlı Bir Mal Ve Hizmet Üretimi Olabileceği Gibi Bazen De Pahalı Ancak Farklı Özellikleri Olana Bir Mal Ve Hizmet Üretimi Olabilir.
Girişimcinin Temel Görevi Maliyeti Düşürerek Ve Ürüne Yeni Özellikler Kazandırarak İşletmenin Rekabet Gücünü Artırmaktır. Rekabet Stratejisi Sektörün Durumuna Ve Şirketin Konumuna Göre Belirlenmektedir. İşletme Yöneticisi Rekabeti Etkileyen Dokuz Ana Gücü İnceleyerek Stratejilerini Belirlemelidirler. Bir Şirket Rekabete Neden Olan Bu Beş Güçten Bir Veya Bir Kaçında, Rakiplerine Göre Rekabet Avantajı Sağlayabiliyorsa, Rekabet Üstünlüğü De Ele Geçirmiş Olmaktadır. Bu Dokuz Güç İse Şunlardır.

Potansiyel Rakipler:
Bunlar Henüz Pazara Girmemiş Fakat Girmesi Muhtemel Şirketlerdir. Rakiplerin Girmesinin Daha Zor Olduğu Bir Sektörde Faaliyet Gösteriyorsanız, Rekabet Üstünlüğü Sağlamanız Kolaylaşır. Örneğin Ölçek Ekonomileri Veya Sermaye Miktarı Açısından Büyük Yatırını Gerektiren Sektörlerde Yeni Bir Rakibin Sektöre Girmesi Zordur. Bir Posta Dağıtım İşini Kurmak İçin Çok Az Sermayeye İhtiyaç Duyulurken, Otomotiv Sektörüne Girmek İçin Büyük Yatırım Gerekir.

Girişimcilik, Girişimcilikte Rekabet ve Rakipler
Tüketicilerin Pazarlık Gücü:
Ürününüzü Alan Birkaç Ya Da Az Sayıda Müşteriniz Varsa Ve Sektörde De Başka Şirketlerle Rekabet Etmek Durumundaysanız Rekabet Gücünüz Azalır.

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü:
Hammadde Veya Yan Mamulleri Satın Aldığınız Tedarikçilerin Gücü Rekabet Gücünüzü Etkileyecektir. Küçük Uçaklar İçin Motor Üreten Sadece Tek Bir İmalatçı Varsa, Bu O İmalatçı İçin Rekabet Avantajı Doğururken, Ondan Motor Alan Uçak Şirketleri İçin Riskli Bir Durumdur.

İkame Ürünlerin Tehdidi:
Çeşitli Nedenlerle Sizin Ürününüzün Yerini Alabilecek Başka Mamuller Varsa Yine Dikkatli Olmalısınız. Örneğin Şeker Endüstrisi Şeker Yerine Kullanılabilen Ve Fiyatı Daha Uygun Olan Suni Tatlandırıcılar (İkame Ürünler) Karşısında Pazar Kaybetmiştir.

Rakipler Arasındaki Rekabet:
Sadece İçinde Bulunduğunuz Sektördeki Rekabetten Değil İlgili Sektörlerdeki Rekabetten De Olumlu Veya Olumsuz Yönde Etkilenebilirsiniz.

Maliyet Liderliği:
Maliyet Liderliği, Düşük Fiyat Stratejisi İle Karşılaştırılmamalı. Pazar Prezentasyonu Sağlamak İçin Düşük Fiyat Stratejisi Uygulayan Tüm Şirketlerin Maliyetlerinin De Düşük Olduğunu Varsaymak Yanlış Olur. Maliyet Liderliği İle Hedeflenen Sıkı Maliyet Kontrollere Değişim Mühendisliği Ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanımı Gibi Yöntemlerle Maliyetlerin Düşürülmesidir. Maliyet Liderleri Yüksek Kâr Oranlarını Yeni Yatırımlara, Pazarlama Ve Araştırma Geliştirme Çalışmalarına Ayırarak Pazar Hakimiyetlerini Sağlamlaştırabilir.

Farklılaştırma:
Farklılaştırma İçin Gerekli Olan Beceriler Ve Stratejiler, Maliyet Liderliğinden Farklıdır. Farklılaştırma Yapan İşletme, Rakiplerinden Üstün Veya Benzeri Olmayan Bir Mamul-Hizmet Sunar. Farklılaştırma İçin Ürünün Fiziksel Özellikleri Değiştirileceği Gibi Fiziksel Olarak Hiçbir Farklılığı Olmayan Ürünlere Marka İmajı Farklılaştırma İçin Kullanılabilir.

Odaklaştırma:
Belirli Bir Tüketici Grubunun İhtiyaçlarına Yönelik Mamul Ve Hizmet Üretilmesidir. Özellikle Bir Çok Küçük Şirket Geniş Pazar Dilimi Seçerek Başarılı Olmaya Çalışır. Belli Bir Pazar Dilimine Odaklanma, Maliyet Liderliği Veya Farklılaştırma İle Pazar Rekabet Avantajı Sağlayamayan Şirketlerin Başvurduğu Bir Yöntem Olabileceği Gibi, Şirketler Birden Fazla Stratejiyi Birleştirerek De Rekabet Üstünlüğü Kazanmaya Çalışabilir. yeniisfikirlerin.com

Tüketicilerin Bilinçli Olması Ve Talep Düzeyleri:
Bir Ülkenin Rekabet Gücü Porter'a Göre Genel İnanışın Aksine İşçilik Maliyetlerinin Düşük Olmasına, Faiz Oranlarına, Ölçek Ekonomilerinin Avantajlarından Yararlanmaya Ve Kur Oranlarına Dayanmıyordu. Porter Ülkenin Rekabet Gücünün Altında Yatan Nedeni Sektörlerin Dinamizmine Ve İleriye Dönük Olmalarına Bağlamaktadır. Bu Durum İşletmeler Arasında Yoğun Bir Rekabete Dayanmaktadır. Rekabette Piyasadaki Değişikliklere Anında Cevap Verebilmek En Az Maliyetler, Verimlilik Ve Yenilik Kadar Önemlidir. Bu Görüşten Hareketle "Müşteri İhtiyaçların En Kısa Zamanda Karşılanması Başarının Anahtarıdır" Denilebilir. Zaman En Önemli Rekabet Unsurları Arasında Gelmektedir. yeniisfikirlerin.com

Sponsorlu Bağlantılar