-->

Girişimcilik Süreci Nasıl Olmalı

Sponsorlu Bağlantılar

Girişimcilik Süreci Nasıl Olmalı


Girişimcilik Sürece Nasıl Olmalı, Girişimcilik İş Geliştirme Analizi.

“X Ürün Bu Ara Çok Satıyor, Rakip Firma Yapmış, Yapalım İşte Biz De” Demekle Olmuyor. Sistemli Bir Şekilde; Araştırarak, Tartışarak, Analiz Ederek, Beyin Fırtınaları Yaparak, En İnce Ayrıntıları Hesaplayarak İlerlemelisiniz. Bir İş Fikri Oluşturmanın Adım Adım Tüm Süreçlerini Göreceksiniz. Yalnızca Ürün Ve Hizmetin Kalitesi İle Pazarda Kalıcı Yer Edinme Dönemi Geçmişte Aldı. Artık Sadık Müşteri Veya Kalıcı Pazar Oluşturmanın Hiçbir Garantisi Yok. Devir, Fırsatlara Göre Yeni Ürün Geliştirme Esnekliğine Sahip Olan, Farklı Ürünlerle Tüketiciyi Şaşırtan, Onlarla Duygusal Bağ Kuran, Aynı Zamanda Fiyat Avantajı Sunan, Değişken Ve Dinamik İşletmelerin Devri. O Halde Var Olabilmek, Büyümek Hatta Ayakta Kalabilmek İçin Sürekli Yenilenmeli, Değişmeli, Rakiplerinize Fark Atmalısınız. Anahtar Kelimemiz: Yeni İş Geliştirme.

İş Geliştirmenin İlk Adımı “İç Çevre Analizi”. Bir Araya Gelmeli, Beyin Fırtınası
Yapmalı, Rakiplerinize Kıyasla Güçlü Ve Zayıf Yönlerinizi Analiz Etmelisiniz. Ortaya Çıkan Zaaflar Şu An Yürüttüğünüz Faaliyetlerin İyileştirilmesi İçin De Önemli Bir Fırsat Olabilir. İkinci Adımımız, “Dış Çevre Analizi”. Hedeflediğiniz Pazardaki Nüfusun Yaş Dağılımı, Aynı Pazarda Faaliyet Gösteren Firmaların Ürünleri, Vb. Faktörler Yeni İş Alanınızda Hayati Rol Oynayabilir. Sıra Geldi Pazar Koşullarına. Dış Çevre Analizindeki Bulgularınızla, Pazardaki Fırsat Ve Tehlikeleri Ölçebilirsiniz. Örneğin Hedef Pazardaki Yıllık Ortalama Gelir Seviyesini Göz Önünde Tutarak Müşterileri Gruplandırabilirsiniz. Pazardaki Nüfusun Çoğunluğu Dar Gelirli İse Üretilen Ürünlerin Ucuz Ve Fonksiyonel Olması Avantaj Sağlar. Ve Tedarikçiler... Tedarikçilerin Mal, Hizmet, Yönetim Ve Kalite Düzeyi İşletmenizin Faaliyetlerini Ve Rekabet Gücünü Doğrudan Etkiler. Mevcut Ve Potansiyel Tedarikçi Listeleri Hazırlanmalı, Olması Gereken Kalite Ve Fiyat Düzeyi İle Mevcut Durum Karşılaştırılmalı. Bir Diğer Unsur Rakipleri İyi Tanımak. Onlar Hakkında Mümkün Olduğunca Fazla Bilgi Toplamalısınız. Müşteriler, Bayiler, Personelinizin Görüşleri, Tedarikçiler, Toptancılar, Acenteler, Sermaye Piyasası Analistleri, Bankacılar, Hissedarlar, Danışmanlar, Üniversitedeki Uzmanlar Da Bilgi Kaynaklarınız Olabilir. Bu Tür Bir Bilgi Toplama Sürecinde Rakipleriniz Hakkındaki Gazete Haberleri Bile Faydalı Olabilir.Bu Arada Tüm Bu Bilgileri Sistematik Olarak Toplamanız Ve Hep Birlikte Analiz Etmeniz Gerek. Herkesin Görebileceği Büyüklükte Bir Tablo Çizin, Bunu Dörde Bölün, Her Bölüme Ayrı Yazmak Üzere Şu Başlıkları Atın: Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar Ve Tehditler.


Sonraki Halkamız Stratejik Sentez. Çıkardığımız Sonuçları Dikkate Alarak, Şu Sorulara Yanıt Arayın: Fırsatlardan Yararlanmak İçin Hangi Güçler Kullanılabilir? Hangi Yeni Beceriler Geliştirilebilir? Yaklaşan Tehditlerden Hangi Güçler Yardımıyla Kaçılabilir? Fırsatlardan Yararlanarak Hangi Zaaflar Yok Edilebilir? Tehlikelerle Zaafların Karşılaşmaması İçin Ne Yapılabilir? Bu Soruların Yanıtları İle Strateji Sentez Tablosu Ortaya Çıkar: Zaaf, Güç, Fırsat Ve Tehlike. Buraya Kadar Her Şey Tamam. Peki İş Fikirlerini Nasıl Bulacağız? En Önemli Kaynağımız Stratejik Sentez Tablosu. Bunu Dış Bilgilerle Besleyeceğiz. Örneğin Avrupa'daki Daralmayı Tehdit Olarak Öngören Bir Firma, Alternatif Pazarları Hızlı Ve Detaylı Bir Şekilde Analiz Ederek Ortadoğu Pazarına Girip Rekabet Üstünlüğü Elde Edebilir.
yeniisfikirlerin.com
Diğer Kaynak Müşteri İhtiyaçları. Özellikle Mevcut Ya Da Potansiyel Müşterinin Henüz Dile Getirilmeyen İhtiyaçları İşletmelere Yeni Faaliyet Alanları Açabilir. Gazeteler, Dergiler, Kitaplar Vb., Yeni İş Fikirleri İçeren Değerli Hazinelerdir. Benzer Şekilde Satış Katalogları, Özellikle Yabancı Kataloglar İş Fikirleri İle Dolu Olabilir. Sektör Dergilerindeki Yeni Ürünler, Malzemeler, Metotlar, Şirketlere İlişkin Haberler, Distribütörlük, Bayilik Ve Franchise Fırsatları İle İlgili Bilgiler Ve Diğer Piyasa Bilgileri İş Fırsatlarına Işık Tutabilir. Yabancı Ülkelerin Dış Ticaret Bültenleri, O Ülkede Üretilen Ürünler, Lisanslı Üretim, Franchising Bayilik Ve Distribütörlük İle İlgili Bağlantıların Kurulmasına Yardımcı Olabilir. Ulusal Gazetelerin Ekonomi Ekleri De Yeni Girişimler Yeni Ürünler Ve Yeni Fırsatlarla İlgili Yararlı Bilgiler İçerebilir.

Sponsorlu Bağlantılar