-->

Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunlar

Sponsorlu Bağlantılar

Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözümleri


Girişimcilikte Karşılaşılan Sorunların Nedeni Girişimciden Kaynaklanabileceği Gibi, Girişimcinin Yakın Çevresi, Piyasa Şartları Gibi Diğer Faktörlerden de Kaynaklanabilmektedir.

Girişimcilikte Başarısız Olmanın Nedenleri:
Girişimcinin Yatırım Aşamasında Ve İşletme Döneminde Fizibilite Yapma
Alışkanlığının Olmaması. Bu Durum Önemli Kaynak İsrafına Neden
Olmaktadır.
Girişim İş Fikri Ve Yatırım Alanı Konusunda Çevrede Ve Komşuda Görülen
Başarılı Örnekleri Taklit Etmesi.
Girişimcinin Üründe Maliyet, Kalite Ve Rekabet Bilincine Sahip Olmaması.
Girişimcinin İş Hayatında Yazılı Anlaşmalar Yapmaması, Kayıt Alışkanlığının
Olmaması, Sadece Söze Dayalı Olarak İş Yapılması.
Girişimcilerin Ortak Çalışma Anlayışının Ve Birlikte Geçim İçerisinde
Çalışma Anlayışının Bulunmayışı.
Girişimcinin Bireysel Güven Eksikliği, Banka Sistemiyle Çalışmama,
Yabancı Kaynak Kullanmada Çekingen Davranma.
Sermaye Azlığı Nedeniyle Seçilen Teknolojinin Geri Ve Yetersiz Olması
Büyük Ve Küçük İşletmeler Arasında Rekabet Gücü Yaratacak İşbirliğinin
Olmaması, Değişime Dirençli Olmama.
İş Hayatında Kısa Dönemli Bakış Açısının Yaygın Olması Ve Uzun Dönemli
Planlama Yapılmaması

GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
Girişimcilerin İşletme Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar:
Üretimde, Kullanılan Teknolojinin Yetersizliği,
Profesyonel Çalışma Kurallarını Bilmemek,
Zamanı Etkin Kullanmayı Bilmeme,
Sermaye Yetersizliği,
Enflasyonun Yüksek Olması,
Hedef Müşteri Grubunun Belirlenmemesi,
Piyasa Araştırması Yapılmaması,

Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunlar:
Girişimcilik Konusunda Bilgi Ve Tecrübe Yetersizliği,
Kalite Bilincinin Olmaması,
Ortaklar Arasındaki Mücadelenin Olumsuz Etkileri,
Yenilikleri Ve Gelişmeleri Zamanında İzlemedeki Yetersizlik,
Aşırı Borçlanma Sonucu Borç Yükü Fazlalığı Sonucu İşletme Sermayesinin Yetersiz
Kalması,
İş Konusunda Yazılı Anlaşma Yapma Alışkanlığının Olmaması,
Aşırı Ve Dengesiz Büyüme,
Hedef Belirsizliği,
Ortak Çalışma Alışkanlığının Yetersizliği,
İş Fikirlerini Geliştirme Ve Uygulamadaki Yetersizlik,
Kayıt Dışı Piyasadan (Tefeciden) Para Alarak Bu Piyasanın Tuzağına Düşmek,
Üretimin Etkin Ve Verimli Olmaması,
Üretim Maliyetlerinin Yüksekliği Nedeniyle Fiyatların Yüksek Olması,
Piyasada Haksız Rekabetin Olması,
Reklam Ve Tanıtımın Yetersizliği,
Promosyona Önem Verilmemesi,
Fizibilite (Yapılabilirlik) Etüdünün Olmayışı

Girişimcilikte Karşılaşılan Sorunlara Çözümleri:
Girişimcilik Konusunda Öncelikle Fizibilite (Yapılabilirlik) Etüdü Çalışması Yapılmalıdır. Fizibilite Etüdü Konusunda Danışmanlardan Yararlanması. Üretimde Kullanılan Teknoloji Dünya Standartlarında Gelişmiş Ve İleri Düzeyde Olmalıdır. Bu Konuda Özellikle Sermaye Yetersizliğinin Önlenmesi Gerekir. Girişimcilikte İşletme Sermayesinin Yeterli Olmasına Dikkat Edilmelidir. Bu Durum Üretim Kapasitesinin İstenen Düzeye Çıkarılmasını Sağlayacaktır.
Piyasa Konusunda Yeterli İnceleme Ve Araştırma Yapılmalıdır.
Hedef Müşteri Grubu Özellikleri Belirlenerek Bu Gruba Hitabeden
Özelliklerde Uygun Mal Ve Hizmet Üretimine Ağırlık Verilmelidir.
Reklam, Tanıtım Ve Promosyon Faaliyetleri İşletme Amaçlarına Uygun
Zamanda Yapılmalıdır.
İşletmenin Dengeli Büyümesi Sağlanmalıdır.
Aşın Borçlanma Yapılmamalı, Borçların İşletme Sermayesi Üzerinde Bir Yük
Olmamasına Özen Gösterilmelidir.
Ortak Yatırım Olması Durumunda Ortaklar Arasındaki Mücadelenin Olumsuz
Etkileri Ve Anlaşmazlık Durumu Önlenmelidir,
Kayıt Dışı Ekonominden Borçlanma Yapılmamalıdır.
Ekip Halinde Ortak Çalışma Alışkanlığının Yerleşmesine Özen
Gösterilmelidir.
İş Fikirleri Konusunda Yeniliklere Açık Olarak Yeni Fikirlerden
Uygulanabilecek Olanları Uygulamaya Koyarak Olumlu Sonuçlan
Sağlanmalıdır.
İşletmenin Elde Ettiği Sonuçlar Ölçülebilir Olmalıdır.
Üretimin Kalite Hedeflerine Uygun Yapılması Sağlanmalıdır.
Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının İşletmede Uygulanması Sağlanmalıdır.
Piyasadaki Gelişmeleri Yakından İzleyerek Bu Gelişmelere Uygun Yenilikçi
Politikalar Uygulanmalıdır.
yeniisfikirlerin.com

Sponsorlu Bağlantılar