-->

Girişimciler İçin Yasal Konular Teşvikler

Sponsorlu Bağlantılar

Girişimciler İçin Yasal Konular Teşvikler


Girişimciler İçin Yasal Yükümlülükler, Girişimcilere Uygulanan Teşvikler.

Girişimcileri İlgilendiren En Önemli Yasal Konular Şunlardır: Fikri Mülkiyet Hakları (Patentler,Standartlar,..), Şirket Hukuku, Vergi Ve Çalışma Hayatına Yönelik Yasa Ve Düzenlemeler.
Yazılı Olan Yasal Düzenlemeler (Örneğin Patent Yasası) Kadar, Yazılı Olmayan Ama Şirketlerin, Örgütlerin Ve İnsanların Davranışlarını Etkileyen, Ülkelere Özgü Toplumsal, Politik, Ekonomik Ve Ahlaki Boyutları (Örneğin İş Ahlaki Ve Güven) Olan Altyapılar Da Girişimcilik İçin Önemlidir. Diğer Bir Deyişle, Girişimciliğin Oluşması Ekonomik Ve Teknolojik Olduğu Kadar, Değerler, Algılamalar, Davranışlar Ve Kurumsal Yapıların Da Etkisi Altındadır.

Girişimcilik İçin Teşvikler:
Ülkede Bulunan Girişimci Sayısını Artırmak Ve Şirket Kuruluşlarında Girişimcilere Destek Olmak Üzere Hem Devlet Düzeyinde, Hem De Bölge Yönetimleri Düzeyinde Uygulanan Birçok Kamu Ve/Veya Özel Sektör Destekli Program Vardır. Bu Programları Aktif Olarak Uygulayan Ülkelerin Girişimcilik Altyapılarını Güçlendirerek Atılım Yaptıkları Ve Faaliyetlerini Artırdıkları Görülmektedir.

Girişimcilerin İçin Yasal Konular, Teşvikler
Türkiye 70 Milyon Nüfusuyla İyi Bir Pazar Görünümündedir. Bu Pazarın Yüksek Bir Tüketim Gücü Vardır. Türkiye'nin Nüfusunun Yarısı 18 Ve Daha Küçük Yaşlardadır. Bu Genç Ve Dinamik Nüfus Doğal Olarak Girişimci Bir Ruh Özelliğine Sahiptir. Nitekim Yapılan Bir Araştırmada Çeşitli Ulusların Girişimcilik Yetenekleri Karşılaştırılması Sonucu Türklerin Girişimcilik Yeteneklerinin Birinci Sırada Olduğu Görülmüştür. Ancak Bununla Birlikte Bu Büyük Girişimcilik Potansiyelinin İyi Yönlendirdiğimiz Ve Değerlendirdiğimiz Söylenemez Bu Amaçla Ülkemizde Öncelikle Bir Girişimcilik Politikası Uygulaması Gerekecektir.

Türkiye'de Girişimcilere Verilen Teşvikler:
Bilim Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Teşvikleri Ar-Ge Teşvikleri, Organize Sanayi Bölgelerine Teşvik Ve Muafiyetler, Rekabet Öncesi İşbirliği Desteği, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Desteği, Tekno Girişim Sermayesi Desteği, Teknolojik Ürünlerin Tanıtılması Ve Pazarlanması Desteği Vermektedir.
KOSGEB Destekleri:
Girişimcilik Destek Programı, Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Desteği, Endüstriyel Uygulama Desteği, Arge Ve İnovasyon Desteği, Kredi Faiz Desteği, Laboratuvar Hizmetleri, Tematik Proje Desteği, Genel Destek Programı.
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Destekleri
TÜBİTAK Destekleri
Orman Ve Köy İşleri Genel Müdürlüğü Destekleri
İŞKUR Destekleri
SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Desteği
Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destekleri
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Destekleri
Kredi Garanti Fonu Desteği
Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Destekleri
Kalkınma Ajansları Destekleri
Ekonomi Bakanlığı Destekleri
Dernekler Dairesi Başkanlığı Destekleri
Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Destekleri
Grameen Mikrofinans Kurumu Destekleri
Gıda Ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı Destekleri
Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Destekleri
İlbank Destekleri
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Destekleri

Girişimciliği Olumsuz Etkileyen Faktörler:
Günümüzde Girişimciliği Olumsuz Etkileyen Çok Sayıda Faktör Bulunmaktadır. Bu Faktörler Arasında İlk Sırada Bürokratik İşlemlerin Fazlalılığı Ve Karmaşıklığı Gelmektedir. Şu Anda Yeni Bir İş Kuran Birisi Vergi Dairelerinde, Belediyeye, Bakanlıklara Ve Noterliklere Uzanan Tam 121 İşlem Yapması Gerekecektir. Bürokratik İşlemler Girişimciliğin Önündeki En Önemli Engeldir. Girişimcilikte Vergi İşlemlerinin Sadeleştirilmesi Gerekir. Günümüzde Oldukça Karmaşık Ve Çeşitli Sayıdaki Vergi İşlemlerinin Azaltılması Girişimcilik Açısından Son Derece Önemlidir. Girişimcilerin Vergi Mevzuat Yükünün Azaltılması Girişimciliğin Geliştirilmesi Ve Teşviki Açısından Son Derece Önemlidir.

İş Kapatma İşlemlerinin Sadeleştirilmesi Girişimciliğin Önündeki Önemli Engelin Kaldırılmasını Sağlar. Girişimcilikte İş Kurmak Kadar Mevcut Bir İşi Tasfiye Edip Kapatmada Önemlidir. Girişimcilikte Tasfiye İşlemlerinin Uzun Ve Karmaşık Olması Girişimcilerin Mevcut Girişimlerini Tasfiye Ederek Yeni Bir İş Kurmalarını Engellemektedir. Girişimciliğin Önündeki Engellerinden Birisi de Sigorta İşlemlerinin Karmaşık Ve Uzun Olmasıdır.
yeniisfikirlerin.com

Sponsorlu Bağlantılar