-->

Girişimcilik Tarihi Girişimcinin Özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar
Girişimcilik Tarihi Girişimcinin Özellikleri

Girişimcilik nedir? Girişimciliğin Tarihi, Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Girişimcilik Gelişen Ekonomik Yapıdaki Çarkların Temelini Oluşturan Ve Bütün Sistemi Besleyen Yapının Temel Dinamiğidir. Girişimcilik Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmanın Motorudur. Yenilik Ve Yaratıcılığın Kaynağıdır. Bir Ülkede “Hür Teşebbüs” Olarak İfade Edilen Rekabete Dayalı Girişimcilik Ne Kadar Gelişirse O Ülkede Ekonomik Refah Düzeyi De O Derece Yükselir. Diğer Bir Deyişle, Girişimcilik Bir Süreçtir, Pazardaki Fırsatların Belirlenmesi İle Başlayan, Kaynak Ve Girdiler Kullanılarak Yeni İşlerin Yaratıldığı, Yeni Ekonomik Fırsatları Refaha Dönüştüren Dinamik Bir Süreçtir.

GİRİŞİMCİLİK TARİHİ, GİRİŞİMCİLERDE ARANILAN ÖZELLİKLER
Tüketime Dayalı Günümüz Dünyasında, Ekonominin Bel Kemiklerinden Olan İstihdam Sorunun En Büyük İlacı Girişimciliktir. Fakat Sadece İstekle Bir Girişim Başarıya Ulaşamaz. Girişimcilik Kavramı, Küçük İşletmelerle Özdeşleşmiştir. Çünkü, Birçoğu Küçük Bir İşletme Olarak Faaliyetlerine Başlamışlardır. Küçük İşletmeler, Küçük Girişimler Başarılı Oldukça Büyümek Durumundadır. Bu Da Girişimciye Merkezi Bir Rol Yüklemektedir.

Girişimciliğin Günümüzde Herkes Tarafından Kabul Görmüş İlk Tanımı 1755 Yılında İrlandalı Ekonomist Richard Cantillon Tarafından Yapılmıştır. Cantillon’a (1755) Göre Girişimci, Kar Elde Etmek Amacıyla İşi Organize Eden Ve İşin Riskini Üstlenen Kişidir.

Girişimciliğin Tanımı: Girişimcinin Günümüzde Herkes Tarafından Yaygın Olarak Bilinen Ve Kabul Görmüş Tanımı İlk Olarak 1755 Yılında Fransız Asıllı İrlandalı Ekonomist Richard Cantillon Tarafından Yapılmıştır. Cantillon’a Göre Girişimci, Kar Elde Etmek Amacıyla İşi Organize Eden Ve İşin Riskini Üstlenen Kişidir. Ekonomik Faaliyetler İle Girişimcinin Rolü, Risk Alma Ve Belirsizlik Durumunu Yönetme Becerisi Açısından Ele Alınmıştır. Cantillon’a Göre Girişimci Belirli Bir Fiyattan Ürünleri Satın Alarak, Belirsiz Bir Fiyattan Satan, Kar Elde Etmeden Arbitraja Kadar Bir Dizi İmkanların Arayışı İçinde Olan Ve Bu Bağlamda Risk Alan Bir Spekülatördür.

Girişimcilerin Özellikleri:
Kişilerin Ekonomik Sosyal Ve Duygusal Nedenlerle İş Hayatına Atıldıkları Söylenebilir. Bununla Beraber, İş Hayatına Atılma Nedeni Ne Olursa Olsun, Girişimciliğe Soyunan Kişi, Başarılı Girişimcilerin Ortak Karakteristiklerinin Neler Olduğunu Bilmeli Ve Bunları Kendi Kişiliği İle Karşılaştırarak Gerçekçi Bir Değerlendirme Yapmalıdır. Çünkü, İşletme Sahibi Olmak İle Girişimci Olmak Aynı Şeyler Değildir. Şayet, Aynı Şeyler Olsaydı Ailelerinden Kendilerine Miras Kalan İşletmeyi Hiç Kimse Batırmaz Ya Da Her Parası Olan İşletme Sahibi Olurdu. Yapılan Araştırmalar, Başarılı Girişimcileri Başkalarından Ayıran Kimi Temel Karakteristiklerin Bulunduğunu Göstermektedir. Girişimci, Öncelikle Bağımsız Çalışmayı Arzulayan, Bu Amaçla Riskleri Göze Alan Kişidir. Onun Azmi, Tutumu Ve Yetenekleri Rekabet Ortamının Zorluklarım Aşmasında Önemli Rol Oynar. Halk Arasında Başarılı Ve Çalışkan İnsanları Tanımlamak Amacıyla Kullanılan "Tüccar Kişi", "İş Adamı Zekası Var", "Ekmeğini Taştan Çıkartır" Gibi Deyişlerin Kullanılması, Girişimcilerin Belli Karakteristiklere Sahip Olduklarının Bir Göstergesi Niteliğindedir. Girişimci, Her Şeyden Önce Bir İnsandır. Bu Nedenle, Yaradılış Ve Güdüler Açısından İncelendiğinde, Girişimcilerin De Değişik Niteliklere Sahip Oldukları Görülür.

Gözlem: İnsanların İhtiyaçlarını Görmeli, Hissetmeli, Empati Kurabilmeli. Gözlerini Dört Açıp Aramalı, “Ben Olsaydım Bunu Almak İsterdim” Demeli, Yapmalı, Satmalı.
İş Ve Görevlere Bağlanma: Büyük Başarıların Kolayca Ve Çabuk Elde Edilemeyeceğini Bilen Girişimciler, İşi Şansa Bırakmadan Projelerini Başarılı Bir Şekilde Tamamlayıncaya Kadar O Yönde Büyük Gayretler Gösterirler.
Liderlik: Ekibini Ve Çevresindekileri Çalışmaya Teşvik Etmeli, Motive Etmeli, Organize Etmeli, Önderlik Etmeli.
Risk Alma: Yaygın Olarak Düşünülenin Aksine Başarılı Girişimciler Büyük Risklere Girmezler, İşletmenin Geleceğini Tehdit Altına Sokacak Büyük Risklere Girmekten Ve Bu Yönde Kararlar Almaktan Kaçınırlar.
Objektif Olma: Girişimciler İşlerini Yürütürken Ve Organize Ederken Duygusal Olmaktan Ziyade Kararlarını Objektif Olarak Almalılar.
Pratik Zeka: Esnek Düşünmeli, Çabuk Çözüm Üretmeli, Detaylara Ve Kurallara Takılmamalı.
İyimserlik: Girişimciler Devamlı Risk Ve Belirsizlik Altında Çalıştıkları İçin, En Kötü Durumlarda Bile İyimser Olabilme Özelliği Onların Mücadeleci Gücüne Katkıda Bulunur.
İkna: Fikrini Yatırımcılarına, İşini Çalışanlarına, Malını Müşterisine Satmalı. Fikirlerine İnanmalı, Başkalarını İkna Etmeyi Becerebilmeli.
Uzlaşma: İsteklerinde Israrcı Ve Dirayetli Olmalı Ama, İnatçı Olmamalı. Uzlaşmak Gerektiğinde Ara Çözümler Bulmalı.
Proaktif Yönetim: Başarılı Girişimcilerin Geleneksel Yöneticilerden En Büyük Farkı Proaktif Yönetim Anlayışı İle Çalışmasıdır.
Azim: Zorluklardan Ve Başarısızlıktan Yılmamalı. Riskten Korkmamalı, Stres Altında Çalışabilmeli.
Bilgi: İşi Hakkında Detaya Dalmamalı Ama, Esasını Bilmeli. Hukukta Kendini Kurtaracak Hükümleri, Üretimde Kârı Zararı Oluşturan Unsurları Ayırt Etmeli, İşin Özünü Öğrenmeli, Aklına Yazmalı.
Çevre: İşi Getiren, Kaynak Yaratan, Bağlantı Kuran, Sorun Çözen Çevresi Olmalı.
Hesap: İşin Getirisini, Maliyetini, Nakit Akışını, Zaman Planını, Risklerini Hesaplayabilmeli. İş Planını Yapabilmeli.
yeniisfikirlerin.com

Sponsorlu Bağlantılar